fbpx

Finotvarni mehanizmi iza procesa MANIFESTIRANJA

Prva iluzija koja nam baca sjenu na ostvarivanje vlastite manifestacije jeste iluzija da ona Stvarnost koju želimo još ne postoji. Da “prenesemo nešto što je negdje tamo u nešto što je ovdje”.

Onog trenutka kad postoji želja za “promjenom” Stvarnosti, sama promjenjena Stvarnost je već kreirana, dok je manifestacija samo proces stjecanja sposobnosti da se ista shvati, spozna i opazi.

Nažalost, naš sustav vjerovanja, kao druga očita iluzija, onemogućuje nam da vidimo i shvatimo promjenjenu Stvarnost. Manifestacija tako postaje činjenje nečeg “nevidljivog” “vidljivim” tj. sama promjena percepcije ili ugla gledanja.

Snaga Paradoksa.

Promjenom percepcije, prepoznaje se vlastita, vrlo moćna pozicija. Pozicija je u samom centru moći, jer ono što se čini paradoksalno, kontradiktorno, polaritetno i što izgleda kao “nemoguće i nestvarno” da postoji, u isto vrijeme i na istom mjestu (treća iluzija vremena i prostora) kao i “moguće/stvarno”, zapravo već postoji u našoj kreaciji.

Ta pozicija je mjesto moćne Snage iz koje izviru obje mogućnosti. S obzirom da ih je moguće shvatiti i percipirati dokaz je da obje i postoje i da smo sami u centru tog paradoksa i polariteta, tj da su obje mogućnosti samo vlastita refleksija na unutarnje paradokse i polaritete.

Kad uočimo i shvatimo Paradoks, polaritet, možemo se zahvaliti, jer je jasno da smo se našli u centru Moći, centru naše Kreativnosti, iz kojeg izviru obje mogućnosti i da imamo izbor koju od njih ćemo manifestirati, kreirati, tj učiniti vidljivom. Kako bi rekli kvantni fizičari, imamo izbor koju mogućnost ćemo srušiti, urušiti, kolabrirati u onu drugu.

Jedan važan dio mehanizma manifestacije, koji često izmiče pažnji jest sljedeće:

Naravno da je za ostvarivanje vlastite manifestacije vrlo važna namjera, fokus, energija, želja. Pa ipak isto tako, s obzirom da se radi o polaritetu i paradoksu, jednako je važan proces otpuštanja/predavanja.

Fokus i otpuštanje nisu diametralne suprotnosti, one rade zajedno.

Otpuštanje omogućava fokusu, energiji, želji da radi na manifestaciji na višim razinama Svijesti. Povezivanje ova dva dijela čini cijeli mehanizam.

Tehnički to izgleda ovako: U stanju meditacije dižemo energiju za manifestaciju na maksimum, vizualizira se, proživi, uvede ju se u Svijesno stanje, u Kreaciju. Nakon maksimalno 10-15 minuta energizacije, u POTPUNOSTI otpuštamo, kompletno, do točke u kojoj nas više nije ni briga hoće li se Stvarnost promijeniti. Prepuštamo sav daljnji posao vlastitom Višem Jastvu!

Naš fizički Um nije dizajniran da shvati kako se stvari dešavaju, kako se manifestiraju. Ali jeste Moć Višeg Jastva. Um nema kapaciteta za to. Sve što Um može napraviti je okrenuti sklopku.

Više Jastvo stvara sinkronicitete koji dovode do manifestacije Stvarnosti i prijema inspiracije.

Razumljivo je da zbog vlastitih negativnih, teških uvjerenja ovo otpuštanje nije lako. Ali je nužno, jer bez njega mehanizam ne funkcionira.

Otpuštanje znači da stvarno znamo, STVARNO ZNAMO, da Više Ja radi svoj posao, a da se Um može opustiti i odmoriti. Um se može opustiti i odmoriti jer nije SPOSOBAN za činiti bilo što drugo. Um nastavlja sa svojim danom i fokusira se na sljedeću Kreaciju i Manifestaciju.

U isto vrijeme, Um treba biti načisto sa svojom motivacijom i biti siguran, da je ono na šta se fokusira, čemu se predaje i otpušta u skladu sa Višom Svijesti, jer postoji mogućnost da je “želja” zapravo etiketa, odnosno izbjegavanje onoga što je u skladu sa Višom Svijesti.

Često se zapravo zavaravamo, kroz sistem negativnih uvjerenja, da nastupamo sa stajališta želje i uzbuđenja, a zapravo Um nastupa sa stajališta tjeskobe i nervoze, jer se plaši stvarnih želja Višeg Jastva zbog negativnih uvjerenja koja su nalijepljena” na neke želje i uzbuđenja Višeg Jastva.

Dakle, čišćenje vlastitog motivacijskog mehanizma , pronalaženje koja smo uvjerenja nalijepili na naše želje i uzbuđenja, je prvi i osnovni proces koji je potreban da bi se moglo početi koristiti mehanizam manifestacije u svojem izvornom i čistom obliku.

Kad se provede stvarno čišćenje, otkrit ćemo da mehanizam manifestacije djeluje vrlo snažno, vrlo dobro i vrlo brzo. Važna poanta je da ga ne možemo ubrzati, ne možemo zahtjevati da se odvija određenim putem i na određen način, kako je to zamislio Um.

Jer ponovno, Um tada lijepi na želju uvijete, ne može otpustiti, smeta Višem Jastvu u obavljanju svojeg posla, blokira cijeli proces zadržavajući ili barem pokušavajući zadržati “kontrolu nad procesom” unutar materijalne Stvarnosti. To jednostavno NE RADI!

Ponovno, potrebno je dozvoliti cijelom Jastvu, i Višem Jastvu i Umu da rade zajedno u ostvarivanju manifestacije, svaki svoj dio posla. Nema cjeline ako Um ne dozvoljava Višem Jastvu da odradi svoj dio posla, jer želi “zadržati” kontrolu nad procesom. Više Jastvo nije negdje drugdje, u drugoj Stvarnosti, negdje vani. Ono je dio cjeline.

Fizički Um i Viša Svijest rade zajedno, partneri su, čak i u vožnji po fizičkoj Stvarnosti, jer i ona sama ima vlastitu Višu Svijest, potpuno povezanu sa našom, samo se na fizičkoj razini drugačije manifestira.

Tvoja Stvarnost te ne određuje, ne definira i ne podupire. Ti određuješ, definiraš i podupireš vlastitu stvarnost. Ona se samo reflektira iz tebe – na tebe.

Pokušajmo svih sedam koraka Procesa manifestiranja ukratko opisati kao unutarnji doživljaj:

1) Vizija

Vizija, vizija, vizija! Slika, plan, ideja, koncept, živa mašta.

Ova tačka je početak procesa u Um-u. Sanjarenje. Maštanje. KreacijaVizija.

Inicijalni koncept onoga što želimo.

2) Želja

Uzbuđenje, snažna energija, snažna emocija (emocija; e-motion = energetsko gibanje). Želja energizira viziju. Snažna, intenzivna želja. Želja koja nas u potpunosti preuzima. O želji razmišljajte i kao o ljubavi, namjeri, odlučnosti, nakani…

3) Vjera

Znati! Istraživati, proučavati Sebe, znati da se Stvarnost može mijenjati, vjera da zaslužuješ novu Stvarnost. Vjera dozvoljava da nešto postane moguće. Znati! Preispitati svoja vjerovanja. U što vjerujem, zašto, otkuda dolaze moja uvjerenja? Vjerovanja možemo mijenjati i prilagođavati. Učiti Vjerovati.

4) Prihvaćanje

Prihvaćanje Sebe, svoje vjere i novih vjerovanja, svoje želje i vizije, bez ostatka, bez i malo sumlje. Prihvaćanje Sebe i svojih vjerovanja kao Istinu.

5) Namjera

Namjera manifestacije, sa voljom, fokusom, svjestan izbor.. Ne pokušavaj, izaberi, svjesna predanost. Svijesna Zapovijed.

6) Akcija

Djeluj kao da si već u Stvarnosti gdje je tvoja manifestacija ostvarena i vidljiva, ponašamo se kao da se manifestacija ostvarila. Akcija je uzemljavanje svih gornjih tačaka, utemeljenje, povezivanje fizičkog tijela sa novom Stvarnošću. Dopustiti Akciji da počne reflektirati manifestaciju tvoje nove Stvarnosti.

7) Otpuštanje

Odvajanje od bilo kakvog rezultata, dozvoljavanje da se Stvarnost dogodi, Snaga Paradoksa. Spremnost na obije mogućnosti paradoksa, polariteta. Prihvaćanje rezultate bez obzira kakav je, predstavlja Balans, koji je nužan da bi se pokrenuo mehanizam.

Proces manifestacije tada postaje lagan, bez ikakve muke, bez rada, bez utjecaja, bez napora. Prihvaćanje da je Stvarnost već savršena, dozvoljava da Stvarnost postane savršena na neki drugačiji način, kroz proces poravnavanja, dodatnog usklađivanja, refleksije.

Prihvaćanje da je trenutačna Stvarnost savršena, dozovljava Višem Jastvu da pokrene mehanizme za promjenu Stvarnosti. Dozvoljava da Stvarnost sama putuje najboljim putem na najbolji način.

Kad tražiš manifestaciju, tražiš Stvar, Stvarnost, Rezultat, a nikako način, put ili proces do tog rezultata. Svi ti detalji će se posložiti na najbolji način za Sve koji su uključeni u tu Kreaciju. Automatski. Bez očekivanja, bez strukture, bez koraka, bez inzistiranja, samo sa Dozvoljavanjem, blagoslovom, otpuštanjem.

I još jednom, naša Stvarnost nas ne podupire, mi podupiremo svoju Stvarnost. Ukoliko tražimo da nas Stvarnost podupire, ona to neće učiniti. Ne može.

Ukoliko mi podupiremo našu Stvarnost, Stvarnost će reflektirati nama potporu koju mi njoj dajemo.

Snaga potpore ne dolazi iz Stvarnosti, nikada nije i nikada neće doći. Snaga dolazi iz nas, podupiremo sami sebe vjerovanjem u Istinu za Sebe, koja se onda reflektira nazad iz takve Stvarnosti koju sami podupiremo. I nema nikakve druge Stvarnosti.

Ukoliko 100% ne podržavamo željenu Stvarnost, ona se ne može ni reflektirati nazad. Ukoliko podržavamo 10% Stvarnosti koju ne želimo i ona će se reflektirati nazad.

Često je tako, zbog straha za potpuno otpuštanje neželjene Stvarnosti uzrokovane starim uvjerenjima, naučenim granicama, nametnutim “standardima”. Energija koju svjesno ili nesvjesno upućujemo u neželjenu Stvarnost, drži ju “na životu” i često spriječava da manifestiramo Stvarnost koju želimo.

U neku ruku zamućujemo vodu vlastite percepcije što je stvarna Istina za nas, i zbog refleksije Stvarnost postaje takva. Često i mali djelići neželjene Stvarnosti mogu blokirati cijeli proces.

Drugim rječima, potreban je kontinurani rad i fokus na traženju u Sebi tih malih komadića koji blokiraju proces, a ne rad i fokus na vanjsku manifestaciju reflektirane Stvarnosti. Ti mali komadići nikada nisu negdje drugdje nego u Nama.

Je li moguće trenutačno manifestirati željenu Stvarnost?

Da, moguće je.

Međutim, vrlo često, tijekom puta manifestacije, tijekom njezinog ostvarivanja, dobijamo poruke, iskustva, koje često mijenjaju sam sustav vjerovanja. Onog trenutka kada u potpunosti uskladimo vlastita vjerovanja sa vlastitom istinom i kada nam ne bude bilo potrebno iskustvo postepene manifestacije, moći ćemo trenutačno manifestirati željenu Stvarnost.

Međutim, paradoks se otvara na samom pitanju iskustva, jer onog trenutka kada nam više ne bude trebalo iskustvo, kad budemo imali potpuno usklađena vjerovanja sa unutrašnjom istinom i kad više ne budemo željeli iskušavati ta uvjerenja i istine, samsmisao skupljanja iskustva i uzdizanja u ovoj Stvarnosti i na ovoj razini se gubi, te Duša može odlučiti napustiti ovo vozilo i prijeći u vozilo sljedeće razine.

Pa ipak, s obzirom da dobijamo iskustva i učimo o Stvarnosti kao Iluziji, tj. učimo “pravila igre”, možemo ih iskoristiti za nova iskustva. Pojavljuje se mogućnost izlaska ili oslobađanja od iluzije vremena i prostora (potpuno ili u segmentima), pojavljuje se mogućnost dozvoljavanja da se manifestacije događaju brže i lakše, da sam proces učenja i uzdizanja postane ubrzan. Možemo eliminirati potrebu za nekim dijelovima učenja i iskustva, što nam omogućava da preskačemo iluzorne sekvence vremena i prostora. Omogućavamo “čudima” da se češće pojavljuju u Stvarnosti.

Postoji mogućnost da izgubimo interes za iskustvom “gradnja kuće”, a umjesto toga da jednostavno dobijemo želju za iskustvom da “kuća” Jest.

Trenutačna manifestacija tada postaje naša stvarna unutrašnja Istina. Istinito unutrašnje stanje naše Energije.

Ukoliko ipak u nama još uvijek postoji bilo kakvo uvjerenje koje će ipak aktivirati Proces, sam Proces nam omogućava da dobijemo mogućnost iskustva i promjene tog uvjerenja kako nam sam Proces nebi više bio potreban.

Tako da prihvaćamo Proces ukoliko se pojavi, kao dio Kreacije koje želimo, a ne kao prepreku njezinom ostvarenju.

I na kraju osjećamo radosnu iznenađenost kad se manifestacija samo pojavi, bez Procesa, jer se to može početi dešavati sve češće i češće.

Zaključak je, da si možemo dozvoliti biti u Stvarnosti u kojoj, ukoliko stvarno nemamo potrebe iskusiti ideju ili ukoliko izaberemo da ne iskusimo ideju koju nazivamo Procesom, stvari će se pojavljivati same od sebe, bez Procesa.

Ali, ukoliko se Proces pojavi, postoji razlog zašto ga sami stvaramo. Uživaj u Procesu! On je tu sa razlogom. Da te nauči da postigneš drugačiju razinu frekvencije Svijesti.

Koje korake poduzeti da se smanji potreba za iskustvom samog Procesa?

Istraživanje vlastitih uvjerenja i njihovo podizanje na nivo Svjesne identifikacije sa samim sobom. Jedino su uvjerenja uzrok potrebe za Procesom.

Ukoliko se proces pojavi, pronađimo uvjerenja koja su ga proizvela, integrirajmo ih i otpustimo. Sljedeći put Proces neće biti pokrenut zbog tih uvjerenja ako su integrirana i otpušteena, tj. promijenjena Svijesnom akcijom.

Kada zamislimo manifestaciju, naša sama procjena koliko će nam trebati da je ostvarimo vrlo je točna, jer je uvjetovana našim uvjerenjima, bilo svjesnim ili nesvjesnim.

U onom trenutku kad naša uvjerenja budu potpuno u skladu sa idejom trenutačne manifestacije, ona će se i desiti.

Do tada, uživajmo u Procesu manifestacija i primajmo poruke, osvjetljavajmo vlastita uvjerenja integrirajmo ih i otpuštajmo, stvarajmo nova i tako ubrzajmo sam Proces manifestacije. ■

JaJesamKreator 2018