fbpx

H. Tzortzis: Bog MORA postojati???

Iako nauka zasigurno nikada neće dokazati ili opovrgnuti Boga, iz striktno metodoloških razloga (naime, nauka se bavi stvarima koje su mjerljive, opipljive, vidljive na bilo koji način), ipak odgovor bi mogao doći iz pomalo neočekivanog izvora.

Upravo na to implicira prvo pitanje, Ako bi Bog bio vidljiv i opipljiv, da li bi to onda bio Bog? 

Upravo zbog toga što koncept Boga pripada sferi metafizičkih pitanja, vjerovatno nikad odgovor neće doći iz naučnih krugova.


Pomalo neočekivano, ali čini se ipak da bi odgovor mogla nuditi ‘obična’ logika.
Naime, sama činjenica da Univerzum postoji, mogla bi biti dokaz postojanja Boga Kreatora.

JaJesamKreator.com ■