fbpx

Naučnici tvrde da postoji paralelni Univerzum sličan našem, osim jedne razlike…

Drugim rečima, model ima jednu prošlost, ali dve budućnosti – objasnio je doktor Barbur.

Vrijeme je veoma složen pojam oko kojeg mnogi istraživači širom svijeta mozgaju. Za nas se vrijeme kreće u jednom smijeru, ostavljajući iza nas prošlost, a ispred nas budućnost. Međutim, nijedan od poznatih zakona fizike ne kaže da vrijeme obavezno mora da se kreće unaprijed.
Prema jednoj od teorija, Veliki prasak nije bio početak Univerzuma, a mi živimo u prošlosti paralelnog univerzuma.

Kako bi riješile ovu misteriju, dvije odvojene grupe naučnika su napravile modele za ispitivanje prvobitnih uslova univerzuma koji su stvorili ono što nazivamo „strijelom vremena“. Oni su ustanovili da se vrijeme kreće u dva različita pravca.

Naučnici vjeruju da je Veliki prasak pored našeg univerzuma stvorio još jedan u kom se vrijeme kreće u suprotnom smijeru. Iz naše perspektive, vrijeme u tom univerzumu ide unatrag. Međutim, oni koji se nalaze u tom paralelnom univerzumu smatraju da se u našem univerzumu vrijeme kreće unatrag.

Prvi model objašnjava da Newtonov zakon gravitacije pruža uslov za vrijeme da se kreće u određenom smijeru.

Prema riječima Julian Barboura (Đulijan Barbur) sa Univerziteta u Oxfordu, Tima Koslowskog sa Univerziteta u New Brunswicku i Flavia Mercatia (Flavio Merkato) sa Instituta za teorijsku fiziku, za svaki ograničeni sistem čestica (na primjer univerzum u kom živimo) gravitacija stvara tačku u kojoj je udaljenost između čestica smanjena na minimum. Međutim, kada se čestice prošire spolja, to se dešava u nekoliko različitih vremenskih pravaca.

Barbour i njegove kolege su napravili uprošćeni model univerzuma sa 1.000 čestica na kom se vidi njegova dualna ekspanzija, tj. da se gravitacija kreće u dva pravca.

Prema drugom zakonu termodinamike, takvi sistemi konvergiraju i šire se po potrebi.

 

Janus tačka

Prema navodima istraživača, trenutak prije ekspanzije se naziva „Janus tačka“.

Barbour je objasnio da vrijeme nije nešto što je predodređeno:

„Pravac i tok vremena se mogu odrediti na osnovu dešavanja u univerzumu. Kada to uzmemo u obzir, možemo reći da vrijeme počinje u jednoj centralnoj tački i kreće se od nje u dva različita pravca“.

Barbour to poredi sa rijekom koja se dijeli na dva dijela i teče u dva suprotna pravca.

Ukoliko je naša teorija tačna, onda postoji drugi univerzum u kom se vrijeme kreće suprotno od vremena u našem univerzumu, rekao je Barbour.

Iako ova teorija nije opšteprihvaćena, naučna zajednica je počela da se bavi tom teorijom.

Tako se pojavila nova studija, koju su sproveli Shean Carroll sa kalifornijskog Instituta za tehnologiju u Pasadeni i Alan Guth sa Instituta za tehnologiju u Massachusettsu, u kojoj je napravljen sličan model koji pokazuje da se vrijeme kreće u dva pravca u paralelnim univerzumima.

Ta nova studija je uprošćena verzija studije dr. Barboura i njegovog tima, jer ne uzima u obzir gravitaciju niti ograničene čestice. Prema izveštajima, nova studija se zasniva samo na konceptu entropije i ne podrazumijeva nikakve preduslove, što znači da se može primijeniti na čestice u neograničenom prostoru.

Barbour je dodao da su ova istraživanja zasnovana na onome što znamo o klasičnoj fizici.

On je rekao da će stvar postati još složenija kada se uzme u obzir kvantna fizika. ■

 

 

Izvor: Webtribune.rs