fbpx

Poznati načini MANIPULACIJE ČOVJEČANSTVOM

Avram Noam Chomsky rođen decembra 7., 1928. godine, američki je lingvista, filozof, historičar, društveni kritičar i politički aktivist. Neki ga opisuju kao oca moderne lingvistike. Chomsky je također ugledno lice u svijetu analitičke filozofije. Autor je više od 100 knjiga na teme lingvistike, rata, politike i masovnih medija. Ideološki pripada orijentaciji anarho-sindikaklizma i liberalnog socializma.

Ključni uslov za uspjeh ovih strategija jeste same mehanizme manipulacije držati u tajnosti i onemogućiti populaciji razumijevanje tih mehanizama.

Preusmjeravanje pažnje
Pažnju javnosti preusmjeravati sa važnih problema na nevažne. Prezaposliti javnost poplavom nebitnih informacija, da ljudi ne bi razmišljali i stekli osnovna saznanja u razumijevanju sveta.

Vještački stvoreni problemi
Ta metoda se naziva i “problem-reagovanje-rješenje”. Treba stvoriti problem, da bi dio javnosti reagovao na njega. Na primer: izazvati i prenositi nasilje sa namjerom, da javnost lakše prihvati ograničavanje slobode, ekonomsku krizu ili da bi se opravdalo rušenje socijalne države.

Postupnost promjena
Da bi javnost pristala na neku neprihvatljivu mjeru, uvoditi je postepeno, mjesecima i godinama. Promjene, koje bi mogle da izazovu otpor, ako bi bile izvedene naglo i u kratkom vremenskom roku, biće sprovedene politikom malih koraka. Svijet se tako vremenom mijenja, a da to ne budi svijest o promjenama.

Odugovlačenje
Još jedan način za pripremanje javnosti na nepopularne promjene je, da ih se najavljuje mnogo ranije, unaprijed. Ljudi tako ne osjete svu težinu promjena, jer se prethodno privikavaju na samu ideje o njoj. Osim toga i “zajednička nada u bolju budućnost” olakšava njihovo prihvatanje.

Upotreba “dječijeg” jezika
Kada se odraslima obraća kao kad se govori djeci, postižemo dva korisna učinka: javnost potiskuje svoju kritičku svijest i poruka ima snažnije dejstvo na ljude.Taj sugestivni mehanizam u velikoj mjeri se koristi i prilikom reklamiranja.

Buđenje emocija
Zloupotreba emocija je klasična tehnika, koja se koristi u izazivanju kratkog spoja, prilikom razumnog prosuđivanja. Kritičku svijest zamjenjuju emotivni impulsi (bijes, strah, itd.) Upotreba emotivnog registra omogućava pristup nesvjesnom, pa je kasnije moguće na tom nivou sprovesti ideje, želje, brige, bojazni ili prinudu, ili pak izazvati određena ponašanja.

Neznanje
Siromašnijim slojevima treba onemogućiti pristup mehanizmima razumijevanje manipulacije njihovim pristankom. Kvalitet obrazovanja nižih društvenih slojeva treba da bude što slabiji ili ispod prosjeka, da bi ponor između obrazovanja viših i nižih slojeva ostao nepremostiv.

Veličanje gluposti
Javnost treba podsticati u prihvatanju prosječnosti. Potrebno je uvjeriti ljude da je poželjno biti glup, vulgaran i neuk. Istovremeno treba izazivati otpor prema kulturi i nauci.

Nametanje krivice
Treba uvjeriti svakog pojedinca da je samo i isključivo on odgovoran za sopstvenu nesreću, uslijed oskudnog znanja, ograničenih sposobnosti, ili nedovoljnog truda. Tako nesiguran i omalovažen pojedinac, opterećen osjećajem krivice, odustaće od traženja pravih uzroka svog položaja i pobune protiv ekonomskog sistema.

Zloupotreba znanja
Brz razvoj nauke u zadnjih 50 godina stvara rastući jaz između znanja javnosti i onih koji ga posjeduju i koriste – vladajuće elite. “Sistem”, zaslugom biologije, neurobiologije i praktične psihologije, ima pristup naprednom znanju o čovjeku i na fizičkom i na psihološkom polju. ■