fbpx

Studija potvrdila vezu između autizma i aluminijskih adjuvanata u cjepivima – uklonjena

Studija koja je objavljena na web stranici HealthCareInAmerica, a koja je nakon toga i uklonjena, pokazuje vezu izmedju autizma i aluminijskih adjuvenata u cjepivima za djecu. Razlog uklanjanja studije nije nam poznat i ostaje kao veliki znak pitanja.

Prije samo dva tjedna pisalo se o studiji iz Francuske koja je izazvala veliku zabrinutost oko aluminijskih adjuvanata korištenih u cjepivima. Autori ove studije napisali su: „Zabrinutost zbog sigurnosti aluminijskih adjuvanata pojavila se nakon neočekivano duge bioperzistencije u imunološkim stanicama kod pojedinaca te izvješća o pojavi sindroma kroničnog umora, kognitivne disfunkcije, mijalgije, disautonomije, autoimunih/upalnih karakteristika povezanih s višestrukom primjenom cjepiva koje sadržavaju Al (aluminij).“

Ukratko, francuska studija pokazala je da, kada su manje doze aluminijskog adjuvanta ubrizgavane učestalo tijekom kratkog vremenskog razdoblja – kao kod cijepljenja u djetinjstvu – aluminij je imao veću vjerojatnost završiti u mozgu, a francuski znanstvenici objavili su strogo upozorenje o upotrebi aluminijskih adjuvanata u cjepivima:

U kontekstu masovnog razvoja strategija zasnovanih na cjepivu širom svijeta, ova studija može ukazati na to da je potrebna ponovna procjena toksičnosti i sigurnosti aluminijskih adjuvanata.

 

1: „Majčinska imunološka aktivacija“ može uzrokovati autizam: Studije koje podupiru otkriće #1:

Trudnoća, imunitet, shizofrenija i autizam
Aktivacija neuroglija i neuroinflamacija u mozgu bolesnika s autizmom
Aktivacija mikroglija kod mladih osoba s poremećajima autističnog spektra
Aktivacija majčinskog imunološkog sustava tokom trudnoće utječe na bihevioralni razvoj potomaka rezus majmuna
Povišenje IL-6 u mozgu uzrokuje neravnotežu neuronskih krugova i posreduje razvoju ponašanja sličnom autizmu
Korisni citati iz gore navedenih istraživanja, koji bi pomogli kontekstualizaciji otkrića #1:

„Dok učimo više o povezanosti mozga i imunološkog sustava, otkrivamo da te, naizgled nezavisne mreže, u stvari, kontinuirano „razgovaraju“ jedna s drugom. Kod odrasle osobe aktivacija imunološkog sustava uzrokuje mnoge uočljive promjene u ponašanju – povećana potreba za snom, gubitak apetita, manjak društvene interakcije – i, naravno, glavobolje. Nasuprot tome, stres može utjecati na imunološku funkciju – mozak regulira imunološke organe, kao što je slezena, putem autonomnog živčanog sustava. Nedavni dokazi pokazuju da komunikacija između mozga i imunološkog sustava zapravo započinje tijekom razvoja embrija, kada stanje imunološkog sustava majke može promijeniti rast stanica u mozgu fetusa. Kao što ćemo vidjeti, takve promjene mogu dovesti do povećanog rizika za razvoj shizofrenije ili autizma kod potomaka“ – Dr. Paul Patterson, CalTech

„Postoji, također, vrlo upadljiv dokaz imunološkog poremećaja u samom mozgu. Samo prošle godine, skupina koju je vodio Carlos Pardo na Sveučilištu Johns Hopkins pronašla je “neuralnu upalu” u postmortalnom pregledu mozgova pacijenata s autizmom, koji su umrli u dobi između osme i 44 godine. Ali ti ljudi nisu bili zaraženi – umrli su, primjerice, od utapanja ili srčanog udara. Istraživanje je pokazalo da su mikroglije, stanice koje djeluju kao imunološki sustav mozga, bile aktivirane. Istraživanje je, također, pokazalo iznenađujuće povećanje određenih citokina u mozgu i ostalih u cerebrospinalnoj tekućini. Ovo je jedan vrlo bitan rad, po mom mišljenju. Predstavlja prvi dokaz da postoji stalna aktivacija imunološkog sustava u mozgu autističnih ljudi. To je subkliničko stanje, jer nema otvorene infekcije. Ali postoji.“- Dr. Paul Patterson, CalTech

„Zaključno, sadašnja PET mjerenja pokazala su značajnu aktivaciju mikroglija u više regija mozga mladih osoba s ASD-om [spektar autističnih poremećaja]. Rezultati snažno podupiru tvrdnju da imunoabnormalnosti pridonose etiologiji ASD-a.“- Dr. Carlos Pardo, Johns Hopkins

„Citokini su proizvedeni od strane bijelih krvnih stanica, a njihova razina u krvi se povećava kad dobijemo infekciju… Smatramo da majčina imunološka aktivacija mijenja moždane puteve… postoji trajno, subkliničko, promijenjeno imunološko stanje u autističnom mozgu – povišene razine citokina… jesu li oni [citokini] zapravo u stalnoj interakciji s mozgom s posljedicama vidljivim u ponašanju bolesnika? Podupirem [citokinsku] hipotezu“- Dr. Paul Patterson, CalTech

„Ovdje pokazujemo da je citokin interleukin-6 (IL-6) kritičan za posredovanje bihevioralnih promjena i promijenjene transkripcije u potomstvu. Jedna majčinska injekcija IL-6 na dan kod mišje trudnoće uzrokuje prepulsnu inhibiciju (PPI) i smanjenu latentnu inhibiciju (LI) kod potomaka.“- Dr. Paul Patterson, CalTech

„U ovom rezus majmunskom modelu, MIA daje potomke s abnormalnim ponašanjima, komunikacijom i društvenom interakcijom. Ovi rezultati proširili su saznanja o modelu MIA glodavaca na ponašanja koja su slična kod ljudi s autizmom i shizofrenijom.“- UC Davis MIND Institute

„U sažetku, naša studija podupire kritičnu ulogu povišenja IL-6 u moduliranju ponašanja sličnih autizmu, kroz oštećenja pri formiranju sinapsi, razvoj dendritičkih trnova, kao i ravnotežu neuronskih krugova. Ovi rezultati upućuju na to da manipulacija IL-6 može biti obećavajući put za terapijske intervencije.“-Dr. Xiaohong Li, Medicinski fakultet Sveučilišta Shanghai Jiao Tong

#2: Aluminijski adjuvant uzrokuje imunološku aktivaciju i puno je više neurotoksičan, nego što se mislilo: Studije koje podupiru otkriće #2:

Aluminijski adjuvant kod bolesnika sa sindromom Zaljevskog rata uzrokuje smrt motornog neurona kod miševa
Injekcije aluminijevog hidroksida dovode do bolesti motornih neurona
Mehanizmi toksičnosti Al-adjuvanta i autoimunost u pedijatrijskoj populaciji
Spora CCL2-ovisna translokacija bioperzistentnih čestica iz mišića u mozak
Bioperzistentnost i mozgovna translokacija aluminijskih adjuvanata iz cjepiva
Reakcija na nelinearnu dozu čestica adjuvanta aluminijevog hidroksida: Selektivna neurotoksičnost pri niskoj dozi
Korisni citati iz gore navedenih istraživanja, koji bi pomogli u kontekstualizaciji otkrića #2:

„Osim toga, daljnja upotreba aluminijskih adjuvanata u raznim cjepivima (tj. Hepatitis A i B, DTP i tako dalje) za opću populaciju može imati još šire utjecaje na zdravlje. Sve dok se sigurnost cjepiva ne bude mogla opsežno opisati kontroliranim, dugoročnim istraživanjima, koja detaljno ispituju utjecaj na živčani sustav, mnogi od onih koji su već cijepljeni, kao i oni koji trenutno primaju injekcije, mogu biti u opasnosti u budućnosti. Nadilazi li rizik zaštite od „strašne“ bolesti rizik od toksičnosti pitanje je koje zahtijeva hitnu pozornost.“- Dr. Christoper Shaw, Sveučilište u Britanskoj Kolumbiji

„Sveukupno, ovdje prikazani rezultati odražavaju prethodni rad, koji je jasno pokazao da aluminij, i u oralnom, i u injektiranom obliku, može biti neurotoksičan. Potencijalni toksični mehanizmi djelovanja aluminija mogu uključivati pojačanje upale (tj. mikrogliozu …“- Dr. Christoper Shaw, Sveučilište u Britanskoj Kolumbiji

„…iznenađujuće je spoznati da, unatoč više od 80 godina korištenja, sigurnost Al-adjuvanata i dalje se oslanja na pretpostavke, a ne na znanstvene dokaze. Primjerice, ništa se ne zna o toksikologiji i farmakokinetici Al-adjuvanata kod dojenčadi i djece… Ipak, usprkos tim opservacijama, djeca i dalje redovito bivaju izložena mnogo višim razinama Al-adjuvanata nego odrasli, kroz rutinske programe cijepljenja u djetinjstvu.“- Dr. Lucija Tomljenović, Sveučilište u Britanskoj Kolumbiji

„Međutim, kontinuirano eskalirajuće doze ovog slabo biorazgradivog adjuvanta u populaciji mogu postati podmuklo nesigurne, posebice u slučaju preimunizacije ili nezrele/promijenjene krvno-moždane barijere…“ -Dr. Josette Cadusseau, Sveučilište u Parizu

„Aluminij i druge slabo biorazgradive materijale na periferiji preuzimaju fagociti i tako cirkuliraju limfom i krvi te mogu ući u mozak koristeći mehanizam „Trojanskog konja“, sličan onome kojim se koriste infektivne čestice. Prethodni pokusi pokazali su da aluminij može uzrokovati disfunkciju i oštećenje SŽS-a, ukazujući tako na sumnju o razinu sigurnosti aluminija.“- Dr. Josette Cadusseau, Sveučilište u Parizu

„Zaključujemo da Alhydrogel [aluminijski adjuvans] ubrizgavan u malim dozama u mišiće miša može selektivno inducirati dugotrajnu cerebralnu akumulaciju aluminija i neurotoksične učinke. Da bi se objasnio ovaj neočekivani rezultat, istraživanje bi se u budućnosti trebalo usmjeriti na veličinu adjuvanta, jer su injektirane suspenzije s najnižim dozama, ali ne i najvišim, sadržavale isključivo male aglomerate, u rasponu veličine bakterija, kako bi se uočilo hvatanje i, vjerojatno, transport monocitnim stanicama. U svakom slučaju, gledište da neurotoksičnost Alhydrogela ovisi o dozi, pravilo klasične kemijske toksičnosti, čini se previše jednostavnim.“ Romain K. Gherardi, Sveučilište Paris Est Créteil (UPEC)

” U kontekstu masovnog razvoja strategija zasnovanih na cjepivu širom svijeta, ova studija može ukazati na to da je potrebna ponovna procjena toksičnosti i sigurnosti aluminijskih adjuvanata! – Dr. Romain K. Gherardi, Sveučilište Paris Est Créteil (UPEC)

#3: Aluminij može povećati razinu IL-6 u mozgu: Studije koje podupiru otkriće #3:

Neuroprotektivni učinak nanodijamanta u modelu štakora s Alzheimerovom bolesti: Ključna uloga za moduliranje NF-?B i STAT3 signalizacije
Povišenje IL-6 u mozgu uzrokuje neravnotežu neuronskih krugova i posreduje u razvoju ponašanja sličnom autizmu
Korisni citati iz gore navedenih istraživanja, koji bi pomogli u kontekstualizaciji otkrića #3:

„Rezultati su, također, pokazali da je aluminij povećao razinu proupalnih citokina hipokampusa TNF-? za 3,8 puta, IL-6 za 4 puta, a iNOS za 3,8 puta, u usporedbi s normalnom kontrolnom skupinom.“ -Dr. Mosaad A. Abdel-Wahhab, Sveučilište u Kairu

Većina cjepiva sadrži aluminij, a on je dokazano neurotoksičan u količinama dobivenim cijepljenjem. Kombinirano cjepivo može rezultirati prekomjernom toksičnošću aluminija. Čak i u jednom cjepivu može biti štetan, jer je u obliku koji je opasniji od aluminija koji se unosi ingestijom. Naime, aluminij je u cjepivu u nanočestičnom obliku, i kao takav teže se eliminira iz organizma, jer se transportira tijelom drugačije od ingestiranog aluminija.

Prirodno je i normalno uzimati male doze aluminija hranom i vodom. Nije dobro, ali tijelo ima odgovarajuće obrambene mehanizme. Apsorpcija ingestiranog Al je slaba, oko 0,3%, tako da je oko 99,7% eliminirano fecesom. Ingestirani aluminij u ionskom je obliku (pojedinačni nabijeni atomi), a kao takav eliminira se bubrezima. Također, ionski aluminij ne može prijeći krvno-moždanu barijeru. Slaba apsorpcija, brza eliminacija bubrezima i prepreka na ulazu u mozak adekvatno štite mozak od aluminija.

Međutim, nanočestice aluminija iz cjepiva bubrezi ne mogu eliminirati. Čestice su prevelike da bi se filtrirale u bubrezima. Al-nanočestice razgrađuju se polako (pretvaraju u ionski aluminij), ali puno prije nego što se to dogodi, nanočestice bivaju “pojedene” od strane stanica imunološkog sustava, makrofaga. Drugim riječima, čestice završavaju unutar makrofaga. Potom makrofagi šire aluminij cirkulirajući tijelom. To je opasno, jer makrofagi s aluminijem donose nanočestice u tkiva (npr. mozak) koja aluminij oštećuje pri vrlo malim koncentracijama. – Vaccine Papers

„Ovdje smo pokazali da miševi s povišenom razinom IL-6 u mozgu pokazuju mnoge autistične karakteristike, uključujući oštećene kognitivne sposobnosti, nedostatke u učenju, abnormalne anksiozne osobine i navike, kao i smanjenu društvenu interakciju. Povišenje IL-6 izazvalo je promjene u ekscitirajućim i inhibirajućim sinaptičkim oblicima i poremetilo ravnotežu ekscitatornih/inhibirajućih sinaptičkih prijenosa. Povišenje IL-6, također, je rezultiralo abnormalnom promjenom oblika, duljine i raspodjele dendritičkih trnova. Ovi rezultati upućuju na to da bi povećanje IL-6 u mozgu moglo posredovati u razvoju ponašanja sličnom autizmu, vjerojatno kroz neravnotežu neuronskih krugova i oštećenje sinaptičke plastičnosti.“ – Dr. Xiaohong Li, Medicinski fakultet Sveučilišta Shanghai Jiao Tong

#4: Cjepivo protiv hepatitisa B inducira IL-6 u postnatalnom razvoju štakora: Studije koje podupiru otkriće #4:

Neonatalno cijepljenje s bacillus Calmette-Guérin (BCG) cjepivom i cjepivom protiv hepatitisa B modulira hipokampalnu sinaptičku plastičnost kod štakora
Korisni citati iz gore navedenog istraživanja, koji bi pomogli u kontekstualizaciji otkrića # 4:

„Važna nova studija prof. Li i suradnika izvještava o učincima cjepiva bacillus Calmette-Guérin (za tuberkulozu) i cjepiva protiv hepatitisa B na razvoj mozga novorođenih štakora. Istraživanje se bavi promjenama u mozgu, pri različitim tipovima imunološke aktivacije (Th1 ili Th2, objašnjeno u nastavku) koju stimuliraju cjepiva. BCG i hep B cjepiva imali su suprotne učinke na mozak (BCG je bio koristan, a hep B štetan), a kombinacija oba cjepiva rezultirala je poništenjem učinaka.

Ovo je prva studija koja je testirala učinke imunološke aktivacije stimulirane cijepljenjem na razvoj mozga. Sve ostale studije imunološke aktivacije primjenjivale su osnovna patološka stanja koji imitiraju infekciju i izazivaju snažnu groznicu. Kritika koju često čujem od zagovarača cijepljenja je da pokusi imunološke aktivacije nisu bitni za cjepiva, jer cjepiva uzrokuju blažu imunološku aktivaciju od injekcija poly-I:C (poliinozinska:policitidilna kiselina) ili lipopolisaharida (dvije vrste aktivatora imunološkog sustava).

Ova nova studija pokazuje da cjepiva mogu utjecati na razvoj mozga putem imunološke aktivacije. Zbog toga su pokusi imunološke aktivacije važni za cjepiva… Cjepivo hep B povećalo je IL-6 u hipokampusu (jedino područje mozga analizirano za citokine).“- Vaccine PapersKanadski znanstvenici ustanovili izravnu vezu

U časopisu Journal of Inorganic Biochemistry, u prosincu 2017. godine, dr. Christopher Shaw i suradnici sa Sveučilišta u Britanskoj Kolumbiji objavili su uvjerljive biološke dokaze koji povezuju aluminijske adjuvante, koji se koriste u cjepivima, s razvojem autizma. Sam naslov studije trebao bi izazvati zabrinutost roditelja: Subkutane injekcije aluminijskog adjuvanta iz cjepiva aktiviraju gene urođenog imunološkog odgovora u mozgu miša, koji su homologni biomarkerima autizma

Kao što autori studije navode: „Čini se da je Al (aluminijski adjuvant) potaknuo aktivaciju urođenog imunološkog odgovora i promijenio kolinergičku aktivnost kod miševa mužjaka, kao što to biva kod autizma. Ženke su manje osjetljive na izlaganje Al, jer su promijenjene samo ekspresije NF-kB i TNF-?. Regionalni uzorci promijenjene genske ekspresije također su pokazali spolne razlike, budući da je frontalni korteks bio najugroženije područje kod mužjaka, a cerebelum kod ženki. Dakle, aluminijski adjuvant potiče upalu mozga, a mužjaci pokazuju veću osjetljivost na toksične učinke istog.“

Važno je napomenuti da su znanstvenici pronašli spolne razlike u tome kako su miševi reagirali; muški miševi pokazali su veću osjetljivost, što je u skladu s onim što vidimo kod autizma – otprilike 80% slučajeva su dječaci.

Kanadski znanstvenici su u svojoj studiji prikazali dijagram koji pokazuje kako aluminijski adjuvant može doprinijeti upalnoj kaskadi u mozgu, koja vodi do autizma.

Ovaj rad izuzetno je važan, jer pokazuje povišenje IL-6 u mozgu, što pruža čvrstu vezu s imunološkom aktivacijom. Snažan je dokaz koji podupire hipotezu o Al-adjuvantu kao uzročniku autizma.

Radi kratkog osvrta, ovdje su četiri ključna znanstvena otkrića, od kojih se većina dogodila u zadnjih trideset šest mjeseci, koja su pokazala jasnu vezu između Al-adjuvanta u cjepivima i autizma:

Što dalje?
Nema mehanizma kojim bi se pregledali ili objedinili svi ovi objavljeni znanstveni radovi. Znanstvenici koji rade ovaj važan posao neprestano su zabrinuti da će izgubiti svoj izvor financiranja. Nema grupe koja bi stavila sve te znanstvenike u istu sobu, kako bi shvatili što s ovim velikim neredu i što sve te informacije znače. Svake minute novom djetetu dijagnosticiran je autizam, a pogađa me, jer bi se mogao potpuno izbjeći. Ako ovo čitate, sve što mogu tražiti je da podijelite ove informacije, i da, ako imate ikakvog utjecaja, spasite našu djecu.

Po mom mišljenju mnogo smo bliže razumijevanju kako je autizam prisutan u tolikoj mjeri kod djece i nadam se da je ovaj članak još jedan korak na putu ka istini. I za sve vas koji činite sve kako bi vašem sinu ili kćeri s autizmom omogućili živjeti najbolji mogući život, bolje razumijevanje kako je autizam nastao možda će poboljšat njihove šanse za oporavak.

Dodatak

Za one koji su zainteresirani saslušati dr. Shawa izravno, ovdje je video isječak (tek nešto manje od 2 minute) iz filma The Greater Good, gdje dr. Shaw raspravlja o ranijoj studiji koju su on i njegovi kolege proveli promatrajući aluminijev adjuvant (aluminij hidroksid injekcije mogu dovesti do degeneracije motornih neurona):

 

 

 

Prilagođeno: znano.st