fbpx

Tri izreke koje nije rekao Buddha

Nekada jednostavne riječi mogu da zbune svojom sažetošću i jednostavnošću kao da je ispred nas ogromna knjiga pisana nepoznatim jezikom. U sebi nose mudrost i dubinu samoga božanstva koje osjećamo, ali ih je teško objasniti, stoga je nekada potrebno zaći dublje u značenje onoga što se htjelo reći.

Piše: Fatima Dedić

U tekstu će biti objašnjene tri izuzetno poučne izreke koje u sebi nose ogromna i duboka značenja. Iako se u mnogim izvorima na Internetu one potpisuju kao Budine izreke, one to zapravo nisu. Nerijetko ćemo naići na spiritualne citate u kojima se navodi da ih je izrekao Buda, ali stručnjaci na polju budizma nas uvjeravaju da to nije slučaj. Ove izreke ne gube svoju vrijednost i mudrost iako nisu potpisane Budinim imenom. Naprotiv, navode nas na razmišljanje i sadrže veoma duboke i smislene poruke.

 

” Nemojte se boriti u prošlosti i ne sanjajte o budućnosti. Koncentrišite svoj um u sadašnjem trenutku. “

Navedeni citat proizlazi iz knjige “Učenja Buddhe: Budistička Biblija: Komplet spisa prevedenih sa japanskog”, koji je 1934. objavio Savez mladih budista Japana. Nalazi se u odjeljku pod naslovom “Sveti aforizmi”, od kojih su mnogi prepoznatljivi kao citati iz Dhammapade. Citat je izveden iz skupine Budinih učenja, ali nije direktno usmeno Budino predanje. Ovdje se pak govori o tome da budemo prisutni, svjesni sebe ovdje i sada. Sadašnji je trenutak ulazak u duhovnu dimenziju. Usredotočenje našega uma u sadašnjem trenutku zaustavlja nas od projiciranja sebe naprijed u budućnost, kao i promatranje prošlih događaja. Svo ovo razmišljanje dešava se samo u našem umu i uz konstantno previranje mogućih kao i prošlih scenarija dovodimo sebe u stanje koje nam nije prirodno. Previše razmišljanja može da nas unazađuje na našem putu jer ono što je stvarnost jeste sadašnjost. Prihvatanjem stvari onakvim kakve jesu dozvoljavamo sebi čist fokus i upijanje životne energije koja nam na taj način ne promiče ispred nas. Biti prisutan znači biti u mogućnosti uživati u životu i gledati ga kako se razvija. Tako osjećamo u isto vrijeme koliko smo stvarno živi.

 

” Kada bi jasno vidjeli čudo jednog jedinog cvijeta, cijeli naš život bi se promijenio.”

Ovu izreku možete pročitati na stranici 112 knjige “Budina mala knjiga uputa” Džeka Kornfilda (Jack Kornfield), u kojoj Džek filtrira i prilagođava drevnu nastavu za potrebe savremenog života. Ovo je uobičajena pojava: ako knjiga u nazivu ima bilo koje adresiranje Budinog imena tada ljudi skaču na zaključak da je svaki citat iz nje učenje Bude ili jedne od Budinih uputa. Bez obzira na to, ovaj citat ima svoju ljepotu i vrlo je težak za objasniti. Iako naizgled mislimo da se radi o ljepoti cvijeta, bit je u tome šta on zapravo predstavlja. Cvijet prezentuje cvjetanje biljke u njenoj punoj raskoši, najnapredniji izraz onoga što jedna biljka može pokazati. Biljka postiže svoj puni potencijal i dolazi u novo stanje bivstvovanja. To predstavlja prosvjetljenje. Takođe, ovdje se govori o mogućnosti da stupimo u kontakt sa cvijetom direktno gledajući ga i osjećajući njegovo postojanje. Posmatranje života i bića u njemu, kao i poistovjećivanja sa njim u tom sadašnjem trenutku pokazuje puninu i snagu života koji se nalazi u svemu što vidimo.

” Jedini pravi neuspjeh u životu jeste ne biti vjeran onome najboljem u sebi.”

Ovaj citat napisao je Frederic William Farrar, dekan Canterbury univerziteta rođen u Indiji koji je živio od 1831. do 1903. godine, a koji je napisao nekoliko knjiga. Bio je pobornik uvjerenja da svi ljudi na kraju idu u raj i suprotstavljao se tadašnjem mišljenju mnogih da je jedna od najvećih stvari onih u raju posmatranje vječnog mučenja duša u paklu. Farrarov citat često se koristio krajem 19. i početkom 20. stoljeća, uz neznatne varijacije. Kao veliki mislilac, Frederik je bio duboko uvjeren da čovjek može imati ispunjen život samo ako prati unutrašnji poriv da slijedi svoje snove. Sa njim bi se složili svi današnji spiritualni učitelji jer to je jedna od najbitnijih tema koja se raspravlja u duhovnim štivima. Kada čovjek vjeruje u sebe i predstavlja se u skladu sa svojim uvjerenjima, tada može postići sve što zamisli. Naravno, uvjerenja moraju poticati iz dobrih namjera i biti blagodatna i za nas i za druge . Najveći neuspjeh i jeste kada život protekne u neispunjavanju našeg punog potencijala.

Iako ove predivne citate nije izrekao Buda oni i dalje odišu božanskom mudrošću koja obogaćuje naše biće. Razmišljajući o smislu i ljepoti života mi širimo svoje iskustvo i doprinosimo boljem životu svemu oko nas. Svi smo mi učitelji i povezivanje na nivou duše se upravo dešava kada to prepoznamo jedni u drugima. Najveća hvala treba ići učiteljima kao što je Buda, Isus, Muhamed, Gandi, Majka Tereza i drugi, ali ono što u ovom trenutku oplemenjuje kolektivnu svijest i veze između svih ljudi na planeti Zemlji je spoznaja da svi možemo pružiti zrnce mudrosti jedni drugima i obogatiti ovo prekrasno iskustvo zvano Život. Nije bitno ko je izrekao riječi, inspiracija dolazi iz istog Izvora iz kojeg je stvorena svaka pojedinačna duša u Univerzumu.■

 

Foto: pixabay.com