Wayne Dyer o ‘JA JESAM’ diskursima

Sadržaj ove knjige odveo me je u dalje istraživanje, koje je kulminiralo mojom (vjerovatno ne mojom) odlukom da uvrstim ovo zlatno grumenje duhovne Istine u svoje govore i pisanje – i, što je najvažnije, u svoj život. Knjiga je treći tom u serijalu Sveti Žermen, pod naslovom JA SAM diskursi (I AM discourses).

Sadržaj ove knjige odveo me je u dalje istraživanje, koje je kulminiralo mojom (vjerovatno ne mojom) odlukom da uvrstim ovo zlatno grumenje duhovne Istine u svoje govore i pisanje – i, što je najvažnije, u svoj život. Knjiga je treći tom u serijalu Sveti Žermen, pod naslovom JA SAM diskursi (I AM discourses).

U svakodnevnom čitanju ovog materijala, počeo sam da uviđam poruku da smo vi, ja i svi ostali – Bog. Trideset i tri diskursa u ovom tomu kanalisani su direktno od vaznesenog Svetog Žermena i ostalih, uključujući Isusa Hrista, između trećeg oktobra 1932. i prvog januara 1935. kada su objavljeni kao ‘JA JESAM’ diskursi.

Guy Ballard bio je prisutan tokom ovih diktata i objavio ih je pod pseudonimom Godfree Ray King. On piše: “Trideset tri diskursa u ovoj knjizi diktirao je u našem domu, na vidljivoj svjetlosti i zvučnom talasu tokom 1932. godine vazneseni učitelj Sveti Žermen i oni drugi vazneseni učitelji koji su direktno povezani sa ovom aktivnošću. Zvuk njegovog glasa bio je fizički čujan svima u sobi… Nikada ranije, osim u utočištima Velikog Bijelog Bratstva, takvo intenzivno, transcendentno uputstvo koje se tiče ‘JA SAM’ nije dato pojedincima.”

Samo vam predstavljam ovo onako kako je napisano u predgovoru knjige. Nisam zainteresovan da se upuštam u pitanje istinitosti ili autentičnosti kanalisanog materijala – za mene, sve je kanalisano od Boga. Ne znam odakle dolaze ove riječi koje pišem – sigurno nisu moje – i osječam da naviru svom silinom kad ostajem u duhu ili kad sam inspirisan. Zanima me, međutim, veličanstvenost ovih poruka i moja svijest da bi naš svijet mogao biti svijet Ljubavi, Mira i Radosti, i da imamo moć da pristupimo neograničenom ispunjenju želja koje su usklađene sa našim Izvorom postojanja. Zato predstavljam suštinu “JA SAM” učenja i potstičem vas da duboko zadrete u njihov sadržaj. Smisao je prosto da je “JA SAM” potpuna Božja aktivnost i da svako od nas može da se preuskladi tako da time odražavamo Boga koji jesmo, umjesto ego koji je većina nas postala.
Evo još jednog veoma važnog opažanja iz prvog diskursa koji je iznio Sveti Žermen:

“Prvi izraz svakog pojedinca, svuda u Univerzumu, bilo u govornom svijetu, u tihoj misli ili u osjećanju jeste ‘JA JESAM’ koje prepoznaje sopstvenu nadmoćnu božanstvenost. Učenik koji nastoji da razumije i primijeni ove moćne, a ipak jednostavne Zakone, mora strožije da čuva svoje misli i izraze – u obliku riječi ili nekom drugom; jer svaki put kad kažete ‘JA NISAM’, ‘Ja ne mogu’, ‘Ja nemam’, vi, svjesno ili nesvjesno, gušite to ‘veliko prisustvo’ u sebi.”

Ovaj odlomak mi govori tako direktno i to je poruka koju želim da prenesem. Svaki put kad pomislite na izraz ‘JA JESAM’, vi pokrećete Boga na akciju. Zašto se ne biste neprestano podsjećali: Ja sam živ, krećem se i imam Boga za svoje biće, ja sam onaj koji jesam?

Postanite svjesni kako tačno koristite riječi ‘JA JESAM’ u svakodnevnom govoru. Ako ono što slijedi iza te dvije riječi nije potpuno usklađeno sa vašom percepcijom o tome kako treba da govori kreativni izvor Univerzuma, onda ga odmah ispravite. Kažite sebi: “Ja sam Uskrsnuće i Život u misli i osjećanju.” Prema ‘JA JESAM’ diskursima Svetog Žermena, “to vam odmah usmjerava energiju bića ka centru u mozgu koji vam je izvor bića. Ne možete precijeniti moć ove izjave. Nema granice šta sve možete da učinite s njom. Bila je to izjava koju je Isus najviše koristio u svojim najtežim iskušenjima.” ■

Wayne Dyer

JaJesamKreator.com